Textgram PRO - write on photos
Textgram PRO - write on photos 3.0.4.apk
Android 2.3 +