Планета Самоцветов: Три в ряд (MOD, много денег)
Планета Самоцветов: Три в ряд (MOD, много денег) 4.9.apk
Android 2.3 +