Stick of Titan
Stick of Titan 1.24.2.apk
Android 2.3 +